ค้นหา
  • akechaido

สัมมนาในหัวข้อ "การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดย Executive Chef, จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV

เช้า 19 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการโรงแรม ทั้งวิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิตภัตาคาร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ

"การทำงานในธุรกิจโรงแรม" โดยได้รับเกียรติจาก Executive Chef, Mr Alan Kubler จากโรงแรม Hyatt Regency Lake Tahoe NV, USA มาเป็นวิทยากร พร้อมแนะนำเทคนิค และความรู้ที่หลากหลาย

สำหรับการทำงานในสายธุรกิจโรงแรม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าฟังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการงานในสายโรงแรมได้เป็นอย่างดี


#SSRUIC


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC