ค้นหา
  • akechaido

สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม "เส้นทางสู่ 100k SUB กับ Caster & Youtuber”

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยอาจารย์ภิญญา ชัยสงคราม และอาจารย์พงศ์ระพี แก้วไทรฮะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่ 100k SUB กับ Caster & Youtuber” ซึ่งเป็นส่วนนึงของรายวิชา DEM4414 E-Sport Training วิทยากรรับเชิญ Som Markz Youtuber ชื่อดัง ได้มาถ่ายทอดเทคนิคความรู้ การผลิตคลิปวิดีโอที่บอกถึงเล่าเรื่องราวต่างๆ การทำรีวิวสินค้า การสร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูล หรือแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ทำให้คนที่มีความชอบเหมือนๆ กันเกิดความสนใจและติดตามชมผลงาน จุดขายของ Youtuber คือ การสร้างจุดเด่นให้กับเพจของตนเองการสื่อสารกับคนดูสร้างเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ การรู้จักนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้
ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น