ค้นหา
  • akechaido

สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงาน "Aviation Week"ให้นักศึกษาช

12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาธุรกิจการบิน โดยอาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช หัวหน้าสาขา ได้จัดงาน "Aviation Week" ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในแต่ละกลุ่มพร้อมการจัดบอร์ดนิทรรศการที่จะเป็นการแชร์ความรู้ที่ศึกษามาให้เพื่อนๆได้ทราบอีกด้วย

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น