ค้นหา
  • akechaido

สาขาการโรงแรม ได้จัดการเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากล

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม และวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ปี3 นำโดยอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ หัวหน้าสาขา ได้จัดการเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากลบนโต๊ะอาหารให้กับนักศึกษา ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok


#SSRUIC


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น