ค้นหา
  • akechaido

สาขาการโรงแรม ได้จัดการเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากล

เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม และวิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ปี3 นำโดยอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ หัวหน้าสาขา ได้จัดการเรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหารแบบสากลและปฏิบัติตัวตามมารยาทสากลบนโต๊ะอาหารให้กับนักศึกษา ณ โรงแรม Anantara Siam Bangkok


#SSRUIC


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC