ค้นหา
  • akechaido

สาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้จัดบูธจำหน่ายอาหารทั้งคาว-หวาน ทั้งไทยและนานาชาติ

อัพเดตเมื่อ: 16 ธ.ค. 2019

12 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการโรงแรม วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ได้จัดให้มีการออกบูธจำหน่ายอาหารทั้งไทยและนานาชาติ ของนักศึกษารหัส 60 ณ ลานกิจกรรม อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

โดยการจัดบูธอาหารจำหน่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา International and Thai Cuisine Preparation และ รายวิชา Concept Design for a Major Event or Function ซึ่งนักศึกษาจะต้องฝึกทั้งทางด้านอาหารและการออกแบบกิจกรรม ในรูปแบบที่ต้องการและเข้ากันกับงานให้มากที่สุด


#SSRUIC

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น