ค้นหา
  • akechaido

สาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเรียนรู้เรื่องมารยาทวิธีการรับประทานอาหารตะวันตก

เมื่อ 31 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขา ได้จัดโครงการเรียนรู้เรื่องมารยาทวิธีการรับประทานอาหารตะวันตก ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่จะได้ศึกษาระบบจัดการในโรงแรมและศึกษามารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก โดยเรียนรู้ทั้งการจัดเตรียมและการรับประทานอาหาร

ในการไปเรียนรู้เรื่องมารยาทวิธีการรับประทานอาหารตะวันตก ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมินี้ นักศึกษายังได้เดินทัวร์จุดสำคัญต่างๆ ของบริเวณอาคารของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะได้รู้จักและสามารถแนะนำให้กับลูกทัวร์ได้ทราบในอนาคตที่จะต้องทำงานด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC