ค้นหา
  • akechaido

สาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดทริปการท่องเที่ยว โดยเน้นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย

เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดทริปการท่องเที่ยวโดยเน้นการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวโดยนักศึกษา ชั้นปี2 ณ จังหวัดนครนายกและชลบุรี

ในการออกทริป นี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกออกแบบเส้นทาง โปรแกรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่าย รวมถึงการดำเนินงานทั้งหมดด้วยตัวนักศึกษาเอง และการฝึกนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา"The Management and Operation of Tour Business"


#SSRUIC


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น