ค้นหา
  • akechaido

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงานปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกงาน ให้แก่นักศึกษา

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงานปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกงาน ให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ปี3 รหัส60 ในการจัดงานปฐมนิเทศน์นี้ ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งถึงขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องเอกสารของการฝึกงานในองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังอบรมในเรื่องของการปฏิบัติตัว เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น การตรงต่อเวลา รวมถึงการเรื่องของมารยาทสากลอีกด้วย


#SSRUIC


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น