ค้นหา
  • akechaido

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงานปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกงาน ให้แก่นักศึกษา

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดงานปฐมนิเทศน์ก่อนการฝึกงาน ให้แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ปี3 รหัส60 ในการจัดงานปฐมนิเทศน์นี้ ทางวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งถึงขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องเอกสารของการฝึกงานในองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังอบรมในเรื่องของการปฏิบัติตัว เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น การตรงต่อเวลา รวมถึงการเรื่องของมารยาทสากลอีกด้วย


#SSRUIC


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC