ค้นหา
  • akechaido

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมกีฬา ให้กับนักศึกษา SSRUIC

เมื่อ 15 มกราคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้สะสมคะแนนการแข่งขันในแต่ละประเภทตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนได้สีที่ชนะเลิศและได้ทำการมอบถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่สีชมพู, อันดับ2ได้แก่ สีม่วง อันดับ3ได้แก่สีส้ม และสีเขียวตามลำดับดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC