ค้นหา
  • akechaido

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมกีฬา ให้กับนักศึกษา SSRUIC

เมื่อ 15 มกราคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ดร.ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมกีฬาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้สะสมคะแนนการแข่งขันในแต่ละประเภทตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนได้สีที่ชนะเลิศและได้ทำการมอบถ้วยคะแนนรวมชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่สีชมพู, อันดับ2ได้แก่ สีม่วง อันดับ3ได้แก่สีส้ม และสีเขียวตามลำดับดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น