ค้นหา
  • akechaido

มัคคุเทศก์มืออาชีพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคต่างๆเพื่อการเตรียมตัวที่ดี วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาการจัดการท่องเที่ยว หรือ Tourism Management โดยอาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้เชิญวิทยากรมัคคุเทศก์มืออาชีพระดับแนวหน้า อาจารย์ชลาริน พึ่งน้อย มาให้ความรู้ และ สอนเทคนิคต่างๆที่ผู้ที่มีอาชีพมัคุเทศก์พึงมีติดตัวไว้ เพื่อให้นักศึกษาไว้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงการฝึกออกทริปที่นักศึกษา ณ ห้อง200 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


#SSRUIC
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC