ค้นหา
  • akechaido

ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "Chao Toob Club's Charity Project " แบ่งปันความรัก ให้น้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "Chao Toob Club's Charity Project " แบ่งปันความรัก ให้น้องหมาในเดือนแห่งความรัก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา Personality Development and Grooming ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลันานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ต้องการปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษาทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัย ได้มีจิตสำนึกในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ด้วยการให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีเพื่อผู้อื่น รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอันจะนำไปสู่สังคมที่ดีขึ้นในอนาคตดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC