ค้นหา
  • akechaido

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้เดินทางไปประเทศ Czech Republic เพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน


เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปประเทศ Czech Republic เพื่อเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ University of Hradec Králové, Czech Republic กลุ่มที่สองของวิทยาลัย โดย นายณัฐดนัย มาพิทักษ์​ , นางสาวสิริวิมล ลัมพาภิวัฒน์​ และ นางสาวธันยากร เกื้อหนุน โดยนักศึกษาทั้งสามคนได้เริ่มเรียนที่ University of Hradec Kralove, Czech Republic แล้ว และเรียนเป็นเวลา 1 เทอม วิทยาลัยหวังว่าทั้งสามคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาให้มากที่สุด แล้วมาเล่าให้เกิดแรงบันดาลใจให้น้องๆ ในรุ่นต่อๆไป

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC