ค้นหา
  • akechaido

จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนสนันสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณะกรรมการ ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด16 คน

ทั้งนี้การสอบสัมภาษณ์นี้เป็นการจัดสอบผ่านการVideo Conference ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะมีการประกาศผลให้ทราบในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563ต่อไปดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น