ค้นหา
  • akechaido

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Guilin University of Aerospace Technology

25 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี พร้อมคณาจารย์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Guilin University of Aerospace Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวาระที่เรียนครบ และจบตามระยะเวลาที่กำหนด ในสาขาธุรกิจการบิน ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม


#SSRUIC
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น