ค้นหา
  • akechaido

จัดนำเสนอสรุปผลงานหลังการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรการบิน ของนักศึกษา ธุรกิจการบิน รหัส 59 (กลุ่มที่ 2)

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาธุรกิจการบิน นำโดย อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช หัวหน้าสาขา ได้จัดโครงการนำเสนอสรุปผลงานหลังการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรการบิน ของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน รหัส 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ในการนำเสนอของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินหลังการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรการบินนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นทั้งข้อดีและข้อเสียต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติมา โดยมีอาจารย์หลายๆท่านในสาขา เป็นผู้ซักถามรายละเอียดของการฝึกงานในครั้งนี้


#SSRUIC
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น