ค้นหา
  • akechaido

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Reveal Best Kept HR Secrets for SSRUIC New Graduates ให้กับนักศึกษา

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาธุรกิจการบินนำโดย อาจารย์ทักษิณา บุญบุตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Reveal Best Kept HR Secrets for SSRUIC New Graduates ให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินรหัส 59 โดยได้รับเชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในแวดวง HR สำหรับการคัดเลือกเข้าทำงานกับสายการบิน และ ครูแอ๊ป เน็ตไอดอลในวงการสมัครแอร์ สจ๊วต ที่มียอดผู้ติดตามหลักแสน มาให้ความรู้ พร้อมกับจำลองการสัมภาษณ์เพื่อสมัครงานลูกเรือ ให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ในอีกไม่นานนี้


#SSRUIC
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น