ค้นหา
  • akechaido

จัดการสอบปฏิบัติการ Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่2

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม โดยอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ หัวหน้าสาขา ได้จัดการสอบปฏิบัติการในวิชา Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขากา จัดการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ชั้นปี 2

ในการจัดการสอบปฏิบัติการนี้ ทางวิชาเอกการโรงแรมจะจัดเตรียมในส่วนหน้าร้านในธีม Halloween และทางวิชาเอกธุรกิจภัตตาคารจัดเตรียมอาหารให้เข้ากับธีมที่กำหนดไว้ ซึ่งการสรรค์สร้างของนักศึกษาทั้งทางด้านรสชาติ รูปแบบทำได้เป็นอย่างดีทีเดียว


#SSRUICดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC