ค้นหา
  • akechaido

จัดการสอบปฏิบัติการ Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่2

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโรงแรม โดยอาจารย์ธนสิทธิ์ สุขสุทธิ์ หัวหน้าสาขา ได้จัดการสอบปฏิบัติการในวิชา Food and Beverage Management ให้กับนักศึกษาสาขากา จัดการโรงแรม วิชาเอกการโรงแรม และ วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร ชั้นปี 2

ในการจัดการสอบปฏิบัติการนี้ ทางวิชาเอกการโรงแรมจะจัดเตรียมในส่วนหน้าร้านในธีม Halloween และทางวิชาเอกธุรกิจภัตตาคารจัดเตรียมอาหารให้เข้ากับธีมที่กำหนดไว้ ซึ่งการสรรค์สร้างของนักศึกษาทั้งทางด้านรสชาติ รูปแบบทำได้เป็นอย่างดีทีเดียว


#SSRUICดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น