ค้นหา
  • akechaido

คว้ารางวัลชมเชย จากการเข้าประกวดใน "โครงการจัดงานอย่างไร? ลดการใช้พลาสติก "Say No To Plastic"

เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา หัวหน้าสาขาวิชา ได้นำตัวแทนนักศึกษาได้นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ "Say No To Plastic" ที่จัดขึ้นโดย TCEB ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และโครงการ แยก แลก ยิ้ม จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ในการประกวดครั้งนี้ ทางนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้คิดทำถ้วยใส่เครื่องดื่มจากกะลาและจานรอง หรือจานขนมจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลาสติก ผลงานของนักศึกษาชุดนี้ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในการจัดงาน ผ่านการให้ความรู้เรื่องการจัดงานอย่างยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจเรื่องการลดการใช้และการสร้างขยะพลาสติก ตลอดจนการจัดประกวดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้พลาสติกในการจัดประชุมสัมมนาโดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และงานแสดงสินค้า ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการส่งเสริมการจัดงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Events) ตามนโยบายรัฐบาล


#SSRUIC
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC