นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ สาธารณรัฐเช็ก

ไปสัมภาษณ์กันไกลถึง กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก สัมภาษณ์ รุ่นพี่จากสาขา International Business และ สาขา Airline Business
ที่ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเช็ก เรียนไปเรียนมา ได้งานที่ต่างประเทศ ได้ศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่นในยุโรป
น้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติหรือนักศึกษาปัจจุบัน ที่สนใจโครงการ Exchanged Student

logo2.png
Smart Life for The Future
ชีวิตสมาร์ทเพื่ออนาคตที่ดีไปกับเรา
สาขาวิชา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ติดตามเรา
  • Facebook
  • line2
  • YouTube
  • Instagram
ติดต่อเรา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 111/5 หมู่ที่  2 ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศะัพท์: 034-964946
โทรสาร: 034-964945
line: @SSRUIC