นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ที่ได้ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ สาธารณรัฐเช็ก

ไปสัมภาษณ์กันไกลถึง กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก สัมภาษณ์ รุ่นพี่จากสาขา International Business และ สาขา Airline Business
ที่ไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐเช็ก เรียนไปเรียนมา ได้งานที่ต่างประเทศ ได้ศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่นในยุโรป
น้องๆ ม.ปลาย ที่สนใจศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติหรือนักศึกษาปัจจุบัน ที่สนใจโครงการ Exchanged Student