คุยกับพี่อาร์ม SSRUIC 58 สาขาธุรกิจการบิน ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.....................................................
มาดูความมุ่งมั่นของพี่อาร์ม (SSRUIC 58) ที่สามารถตามความฝันของตัวเองได้
พี่อาร์มมีแนวทางอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ